Välkommen till vår integritetspolicy.

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter, därför vill vi gärna berätta för dig hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data vi sparar hos oss.Här förklarar vi hur vi behandlar personuppgifter och vad vi gör för att respektera din integritet.

Genom att läsa denna integritetspolicy hoppas vi att du känner dig säker på att vi arbetar hårt för att leva upp till dina förväntningar.


Vi har delat upp denna beskrivning i några olika sektioner för att göra det lite enklare för dig att hitta rätt.

1. Personuppgiftsansvarig

CCS Healthcare AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Nedan finner du Bolagets kontaktuppgifter.

CCS Healthcare AB,  559121-8473

Gustav III:s Boulevard 54 3tr

169 74 Solna

Vid frågor om Bolagets behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@indybeauty.se

2. Registrering av generell information på webbplatsen

Independent Beauty AB registrerar viss generell information när du besöker webbplatsen/appen Informationen används enbart för att generera egen statistik och för att anpassa webbplatsen/appen till dig som användare.

Cookies
Independent Beauty AB använder så kallade cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information som används för att förbättra webbplatsen för dig.

Det finns två typer av cookies. Den permanenta cookien sparar en fil på din dator för att kunna anpassa webbplatsen efter dina önskemål, val och intressen eller det faktum att du besökt sidan tidigare. Sessionscookien skickas mellan din dator och servern under tiden du besöker webbplatsen och försvinner när du stänger din webbläsare.

Independent Beauty AB webbplats använder både permanenta cookies och sessionscookies. Permanenta cookies används för att du inte upprepade gånger ska få viss engångsinformation och sessionscookies används för att du ska kunna logga in på olika tjänster.

Du kan i din webbläsare välja att inte acceptera cookies, men då kommer webbplatsen inte att fungera optimalt och det går inte att logga in.

Google Analytics
Webbplatsen använder analysverktyget Google Analytics för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Syftet är att kunna förbättra innehåll, navigation och struktur på webbplatsen. Analysverktyget använder JavaScript och cookies och den informationen om din användning är anonymiserad.

För att undvika att få din information sparad kan du i din webbläsare välja att inte acceptera cookies.

Facebook
Vi använder oss av en implementerad pixel från Facebook på webbplatsen för att få spårbarhet i våra Facebookkampanjer.

3. Nyhetsbrev, marknadsföringsmejl, produktutveckling och varuprover

Nyhetsbrev m.m. och produktutveckling

Om du har samtyckt till att ta emot nyhetsbrev, information, erbjudanden och marknadsföringsmejl avseende våra produkter och event, och/eller att ta emot inbjudningar att delta i vår produktutvecklingsverksamhet, behandlar vi dina kontaktuppgifter för dessa ändamål. Med kontaktuppgifter avses namn, mejladress, adress och telefonnummer.

Behandlingen sker med samtycke som laglig grund. Samtycket är helt frivilligt och du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. För att återkalla ditt samtycke kan du mejla oss på helpdesk@ccshc.com eller använda avregistreringslänken som finns i våra mejlutskick.

Vi sparar dina personuppgifter till dess att du avregistrerar dig från våra mejlutskick eller meddelar oss att du återkallar ditt samtycke.

Beställning av varuprov

Om du har beställt ett varuprov från oss behandlar vi dina kontaktuppgifter för att skicka varuprovet. Efter att varuprovet har skickats kommer vi att kontakta dig via mejl för att följa upp vad du tyckte om varuprovet.

Behandlingen av dina personuppgifter utförs med stöd av en intresseavvägning som laglig grund, där Bolagets berättigade intresse är att kunna skicka det beställda varuprovet.

4. Kontaktpersoner hos kundföretag

Kundadministration

Bolaget behandlar följande personuppgifter för kundadministration, vilket beskrivs närmare nedan.

Namn

Telefonnummer

Mejladress

Om du företräder din enskilda firma kan vi även komma att behandla följande uppgifter.

  • Firmans organisationsnummer (vilket även är ditt personnummer)
  • Kreditupplysning för din enskilda firma

Namn och kontaktuppgifter behandlas för att Bolaget ska kunna inleda en avtalsrelation med det företag som du företräder. Om en kundrelation redan föreligger behandlas dina person-uppgifter för att Bolaget ska kunna fullgöra köp, leverera varor till Kunden och för att i övrigt administrera Kundens beställningar och för att tillhandahålla service till Kunden efter köpet, samt för att i övrigt utöva Bolagets rättigheter och skyldigheter under avtalet med Kunden.

Om Kunden som du företräder inte är en enskild firma utförs behandlingen med en intresse-avvägning som rättslig grund, där Bolagets berättigade intresse är att kunna fullgöra avtalet med Kunden och ge Kunden god service. 

Om du företräder din enskilda firma är den lagliga grunden för behandlingen att den är nödvändig för att Bolaget ska kunna uppfylla avtalet med dig.

Enskilda firmors organisationsnummer/personnummer behandlas vid köp mot faktura. Behandlingen utförs med stöd av en intresseavvägning som rättslig grund, där Bolagets berättigade intresse är att kunna fastställa Kundens identitet.

En kreditupplysning avseende enskilda firmor kan komma att behandlas för att Bolaget ska kunna säkerställa Kundens betalningsduglighet. Behandlingen är baserad på en intresse-avvägning där Bolagets berättigade intresse är att bedöma möjligheten att erhålla betalning.

Ovan angivna uppgifter sparas så länge det är nödvändigt för de ändamål som anges ovan.

Behandlingen av ovanstående personuppgifter är nödvändig för att Bolaget ska kunna fullgöra det avtal som Bolaget har med Kunden. För det fall att dessa uppgifter inte kan behandlas, kan avtalet med Kunden inte fullgöras. Uppgifterna samlas in från dig själv och/eller Kunden som du företräder.

Returer, garantianspråk och produktansvar

Bolaget sparar uppgifter om Kundens köphistorik samt eventuell korrespondens och dokumentation avseende de produkter som Kunden har köpt. I sådan dokumentation kan det förekomma att kontaktpersonens namn och andra uppgifter som rör kontaktpersonen förekommer.  Bolaget sparar sådan dokumentation så länge och i den utsträckning som det är nödvändigt för att Bolaget ska kunna ge Kunden kvalificerad service efter köpet, samt för att hantera eventuella reklamationer, garantianspråk och krav under produktansvarslagen. Uppgifterna sparas för dessa ändamål med stöd av en intresseavvägning, där Bolagets berättigade intresse är att ge Kunden service, hantera reklamationer m.m. och att tillvarata sina rättigheter i samband därmed.    

Direktmarknadsföring

Bolaget kan även komma att behandla din mejladress för direktmarknadsföring. Marknadsföringen består i att Bolaget via mejl skickar nyhetsbrev och erbjudanden om varor/tjänster som vi bedömer vara relevanta i din yrkesutövning. Nyhetsbrev och erbjudanden kan komma att skickas ut via mejl under pågående kundförhållande, dock max. upp till 12 månader efter Kundens senaste köp.

Nyhetsbrev och marknadsföringsmejl skickas endast under förutsättning att du inte har motsatt dig sådan marknadsföring, och du kan när som helst välja att avregistrera dig från våra nyhetsbrev och marknadsföringsmejl. För att avregistrera dig, vänligen kontakta Bolaget på info@indybeauty.se eller använd länken för avregistrering som finns i varje nyhetsbrev/mejl.

Marknadsföringen sker med en intresseavvägning som rättslig grund, där Bolagets berättigade intresse är att marknadsföra sina produkter.

Utbildningar och event

Bolaget genomför från tid till annan kundutbildningar och deltar vid kundevent och mässor löpande. Under sådana event kan Bolaget komma att ta fotografier som sedan används internt för att Bolaget ska kunna redovisa och utvärdera aktiviteterna för att förbättra framtida utbildningar och event för kunder. Bolaget sparar fotografierna under en period om max. 12 månader. Uppgifterna behandlas med stöd av en intresseavvägning, där Bolagets berättigade intresse är att dokumentera, utveckla och förbättra sina event och utbildningar.

Övrigt

Utöver vad som angivits ovan kan Bolaget komma att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att Bolaget ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

5. Kontaktpersoner leverantörer (ej enskild firma)

Bolaget behandlar följande personuppgifter om dig.

Namn

Telefonnummer

Mejladress

Behandlingen av dessa personuppgifter är nödvändiga för att Bolaget ska kunna fullgöra det avtal som Bolaget har med Leverantören. För det fall att dessa uppgifter inte lämnas, kan avtalet med Leverantören inte fullgöras. Behandlingen utförs med en intresseavvägning som laglig grund, där Bolagets berättigade intresse är att kunna utöva sina rättigheter och skyldigheter under avtalet med Leverantören.

Ditt namn och kontaktuppgifter sparas i våra register över kontaktpersoner under den tid som vårt avtalsförhållande med Leverantören fortgår eller vi i övrigt har behov av uppgiften för något förhållande som hänger samman med vårt avtalsförhållande med Leverantören.

Om Bolaget får vetskap om att din anställning hos Leverantören upphör eller du i övrigt upphör att vara Leverantörens kontaktperson kommer vi att ta bort dina uppgifter från vårt register över kontaktpersoner.

Dina uppgifter (t.ex. ditt namn) kan förekomma i avtal, korrespondens eller annan dokumentation avseende Bolagets förhållande till Leverantören som Bolaget behöver spara av kommersiella, affärsmässiga eller juridiska skäl. Uppgifterna sparas med stöd av en intresseavvägning, där Bolagets berättigade intresse är att spara information och dokumentation som är av kommersiell, affärsmässig eller juridisk betydelse för Bolagets verksamhet.

Bolaget kan också komma att spara dina personuppgifter under längre tid om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att Bolaget ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Enskild firma

Bolaget behandlar följande personuppgifter om dig.

Namn

Telefonnummer

Mejladress

Titel

Personnummer

Transaktionshistorik

Eventuell kreditupplysning

Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att Bolaget ska kunna fullgöra det avtal som du har ingått med Bolaget. Bolaget kan komma att inhämta en kreditupplysning för att avgöra om det finns några ekonomiska risker med att ingå avtalet med din firma.

Ditt namn, personnummer och kontaktuppgifter sparas i våra register över kontaktpersoner under den tid som vårt avtalsförhållande fortgår eller vi i övrigt har behov av uppgiften för något förhållande som hänger samman med vårt avtalsförhållande. Kreditupplysningar raderas en kort tid från det att den inhämtades.

Dina uppgifter (t.ex. ditt namn eller ditt personnummer) kan förekomma i avtal, korrespondens eller annan dokumentation som Bolaget behöver spara av kommersiella, affärsmässiga eller juridiska skäl. Uppgifterna sparas med stöd av en intresseavvägning, där Bolagets berättigade intresse är att spara information och dokumentation som är av kommersiell, affärsmässig eller juridisk betydelse för Bolagets verksamhet.

Bolaget kan också komma att spara dina personuppgifter under längre tid om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att Bolaget ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

6. Hur vi behandlar uppgifter och lite om dina rättigheter

VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA UPPGIFTER MED?

Bolaget kan komma att överföra dina personuppgifter till leverantörer av olika system- och tjänsteleverantörer som är nödvändiga för Bolagets verksamhet. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Bolagets räkning i samband med att de utför en tjänst för Bolaget, t.ex. utför mejlutskick. Bolaget vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Bolaget kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av Bolagets verksamhet avyttras kan Bolaget komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EU/EES?

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES, men kan även komma att överföras till länder utanför EU/EES om vi använder leverantörer som exempelvis har sina servrar på sådan plats. Bolaget har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter genom att säkerställa att mottagaren är ansluten till Privacy Shield, eller genom att mottagaren av personuppgifterna har undertecknat ett avtal innehållande bestämmelser som säkerställer att dina uppgifter behandlas i enlighet med GDPR.

DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Bolaget. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3–5, eller kontakta Bolaget.

(a) Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på huruvida Bolaget behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka person-uppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

(b) Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Bolaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke. Du har även rätt att begära att Bolaget överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

(c) Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att Bolaget korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.

(d) Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att Bolaget raderar dina person-uppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för.

(e) Rätt att göra invändningar mot Bolagets behandling av personuppgifter. Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot Bolagets behandling av dina person-uppgifter.

(f) Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot att Bolaget behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du invänder mot sådan behandling ska Bolaget utan onödigt dröjsmål upphöra med all direkt-marknadsföring till dig.

(g) Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av Bolagets behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger Bolaget möjlighet att kontrollera om person-uppgifterna är korrekta.

(h) Klagomål. Om du har klagomål avseende Bolagets behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Om du vill framställa begäran om registerutdrag, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta Bolaget på helpdesk@ccshc.com.

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Bolaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om sådana ändringar sker kommer detta att aviseras.

Svensk hudvård sedan 1979.

© 2021. All rights reserved. Integritetspolicy